Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) genieten belastingvoordeel. Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van een ANBI.

Ook Stichting Cosmicus is een ANBI-instelling. 

Stichting Cosmicus
KvK-nr: 41215115
RSIN-nr: 8042.43.785

Contactgegevens:

Westblaak 92
3012 KM ROTTERDAM

www.cosmicus.nl
info@cosmicus.nl

Doelstelling:

Cosmicus heeft als doel:

  • het verstrekken van advies op onder andere sociologisch, economisch, maatschappelijk, educatief en pedagogisch gebied;
  • het bevorderen van samenwerking op nationaal en internationaal niveau;
  • het geven of doen geven van onderwijs;
  • het actief bijdragen aan de ontwikkeling van scholieren op het gebied wetenschap en duurzaamheid

Bestuur:

Klik hier voor de samenstelling van het bestuur.

Voorzitter: Alaattin Erdal
Secretaris: Ankie Verlaan
Penningmeester: Reyis Kurt
Bestuurslid: Murat Alici
Bestuurslid: Ton Notten

Bestuursleden oefenen hun functie onbezoldigd uit.

Beleidsplan:

Klik hier voor het beleidsplan.

Jaarverslagen:

Klik hier voor het publieke activiteitenverslag over 2016.

Klik hier voor het financieel jaarverslag over 2016.

Klik hier voor het financieel jaarverslag over 2015 met accountantsverklaring.