Alaattin Erdal (50) heeft zijn roots in het onderwijs liggen. Hij studeerde PABO aan de Thomas More Hogeschool en tweedegraads lerarenopleiding aan de Hogeschool Rotterdam. Erdal is vele jaren actief geweest in de politiek: acht jaar als gemeenteraadslid in Rotterdam en vier jaar als portefeuillehouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische Zaken in Rotterdam-Charlois. Ook was hij actief in de media als ondernemer en als parlementair journalist in de Tweede Kamer en Brussel. Erdal schrijft in diverse bladen en staat bekend als verbinder, netwerker en maatschappelijk zeer betrokken. Zijn doel is om zijn kennis, ervaring en netwerk in dienst te stellen voor goed en verbindend onderwijs in de huidige pluriforme samenleving.

Alaattin Erdal, Voorzitter Stichting Cosmicus

Ankie Verlaan, geboren 25 februari 1948 te Rotterdam, studeerde Nederlandse taal- en letterkunde en rondde haar opleiding af met een doctoraal Algemene Literatuurwetenschap. Al tijdens haar studie werkte zij in het onderwijs, eerst aan de Leidse Universiteit en daarna in het lager beroepsonderwijs. Vervolgens maakte zij de overstap naar het ministerie van OCW om daarna het ROC van Amsterdam op te zetten en te leiden. Vandaar maakte zij enkele jaren deel uit van het college van bestuur van de universiteit van Amsterdam om tenslotte haar loopbaan te beëindigen met het voorzitterschap van de Amsterdamse Federatie van woningcorporaties. Naast haar werk vervulde zij vele bestuursfuncties, zoals tot op heden het lidmaatschap van de RvT van de Hogeschool Rotterdam en het secretariaat van het bestuur van de stichting Blik op Werk. Voor Cosmicus is zij al vele jaren actief als bestuurslid.

Ankie Verlaan, Bestuurslid
Ankie Verlaan
Ankie Verlaan
Ferd Stouten
Ferd Stouten
Elsie ten Veldhuijs
Elsie ten Veldhuijs
Murat Alici
Murat Alici