Herman Wijffels (1942) vervulde tijdens zijn loopbaan meerdere vooraanstaande functies. Hij was o.m. voorzitter van de Hoofddirectie van de Rabobank, voorzitter van de SER, Nederlands Bewindvoerder bij de Wereldbank en hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast was hij actief als commissaris in het bedrijfsleven en bestuurder van een reeks maatschappelijke organisaties.
Herman Wijffels
Jan Pronk (1940) studeerde economie aan de EUR. In de jaren zeventig nam hij zitting in de Tweede Kamer voor de PvdA. Hij was minister van Ontwikkelingssamenwerking (drie keer) en minister van Milieu. In 2002 verliet hij de Nederlandse politiek en werd professor aan het Instituut van Sociale Studies (ISS) in Den Haag. Tussen 2004 en 2006 leidde hij als Speciale Vertegenwoordiger van de VN de vredesoperaties in Sudan. In 2007 keerde hij terug naar Nederland en zette hij zijn functie aan de ISS voort. Hij geeft college aan diverse universiteiten, waaronder de UN University for Peace in Costa Rica. Zijn professionele interesses liggen op het gebied van duurzame ontwikkeling, conflict en internationale economische en politieke relaties.
Jan Pronk
Sjoerd Slagter begon als docent en heeft vervolgens gewerkt als consultant, schoolleider, directeur en bestuursvoorzitter. Tussen 2006-2104 was hij voorzitter van de VO-raad. Recent heeft hij leiding gegeven aan het Governance-debat in de VO-sector. Zijn huidige functies zijn: Voorzitter Raad van Toezicht Kinderopvang Humanitas, Docent Filosofie aan de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie te Utrecht, European Representative ICP, Board Member EFEE (European Federation of Education Employers) en Stichting Internationaal Onderwijs, Bestuurscoach VO-scholen Caribisch Nederland en Lid Raad van Toezicht LESI (Landelijk Expertisecentrum Sociale Interventie).
Sjoerd Slagter
Simon Steen (1951) heeft over een lange reeks van jaren uiteenlopende bestuurlijke en toezichthoudende functies in de onderwijssector vervuld. Zo was hij tot 2015 algemeen directeur van de VBS, een onderwijs netwerkorganisatie voor eigenheid, verbinding en ouders & school. Tot 2011 was hij redactievoorzitter van het Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (NTOR), waarvan hij in 1989 de oprichter was. Hij is o.m. voorzitter van the European Council of National Associations of Independent Schools (ECNAIS), voorzitter van het Nederlandstalig Genootschap voor de Vergelijkende studie van Onderwijs en Opvoeding (NGVO) en vice-voorzitter van de Stichting Internationaal Onderwijs (SiO).
Simon Steen

Boris Dittrich (1955) is mensenrechtenactivist, schrijver en oud-politicus. Na zijn studie rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden werkte hij eerst als advocaat in Amsterdam en later als rechter in Alkmaar. In 1990 begon hij aan zijn politieke loopbaan als fractievoorzitter van D66 in stadsdeel Amsterdam-Zuid. Van 1994 tot 2006 was hij lid van de Tweede Kamer voor D66, waarvan hij de laatste drie jaar fractievoorzitter was. Sinds 2007 werkt hij als Directeur pleitbezorging (Advocacy Director) Seksuele Minderheden voor de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch.

Boris Dittrich

Jozef Ritzen was in de jaren 1989-1998 minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Tijdens zijn bewind heeft hij een reeks belangrijke onderwijshervormingen doorgevoerd. Vervolgens was hij vicepresident van het Human Development Network (Wereldbank) en voorzitter van de Universiteit Maastricht.

Momenteel is hij honorair hoogleraar aan de Universiteit Maastricht en lid van diverse internationale universitaire adviesraden. Hij heeft het Vibrant Europe Forum geïnitieerd en bijgedragen aan het boek ‘A Second Chance for Europe’ (gepubliceerd in 2017 met Springer Press). Hij is voorzitter van het Conflict and Education Learning Laboratory (CELL) wat als doel heeft wereldwijd stereotypen in leerboeken te verminderen.

Prof. dr. Jo Ritzen

Dr. Kumcu heeft sociologie gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht en promoveerde in de sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam.

Hij heeft uitgebreid ervaring in onderwerpen als diversiteit, wereldburgerschap, ondernemerschap en goed bestuur in het onderwijs.

Hij spreek vloeiend Frans, Nederlands, Engels en Turks. Hij is getrouwd en heeft drie kinderen

Dr. Adem Kumcu