Over Cosmicus

Stichting Cosmicus is een landelijke organisatie die zich met name bezighoudt met onderwijs, diversiteit en duurzaamheid. Al haar activiteiten hebben tot doel een bijdrage te leveren op het gebied van maatschappelijke participatie, integratie en emancipatie. Stichting Cosmicus wil bruggen bouwen tussen culturen, harmonie in de samenleving bevorderen en iedereen open tegemoet treden ongeacht cultuur, etniciteit, religie, et cetera. Centraal staat hierin het begrip wereldburgerschap, vandaar ook de naam ‘Cosmicus’. Dit Latijnse woord stamt namelijk af van het Oudgriekse ‘kosmos’ en betekent ‘wereldburger’. Cosmicus staat een ideale wereld voor waarin wereldburgers harmonieus met elkaar samenleven en -werken. Deze ideale wereld kan uitsluitend bereikt worden door mensen die respect hebben voor elkaars keuzes en leefwijzen en die hun omgeving benaderen met interesse, empathie en vertrouwen.

De activiteiten van Stichting Cosmicus