De AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt.

De stichting Cosmicus voldoet aan de eisen van deze wet. Dit houdt in dat gegevens niet zonder toestemming met derden worden uitgewisseld.

U hoeft dus niet bang te zijn dat privacygevoelige gegevens en/of beeldmateriaal zonder uw toestemming worden gedeeld.