Op dinsdag 27 november 2018 heeft de jaarlijkse Najaarsbijeenkomst van Stichting Cosmicus plaatsgevonden. Het doel van deze bijeenkomst was het vertalen van de doelstellingen van de Stichting Cosmicus naar een concrete lessenserie. Daarbij zijn de volgende twee thema’s aan bod gekomen:

– Internationale dag van de democratie (15 september)

– Internationale dag van de duurzaamheid (10 oktober)

De dag is van start gegaan met een welkomstwoord en een toespraak van ons CvA-lid Simon Steen, waarin hij zijn prettige ervaringen van de afgelopen jaren met de stichting deelde.

Een opvallend aspect dat hij naar voren bracht in zijn toespraak, is de stagnatie van het implementeren van (actief) burgerschap binnen het onderwijs. De vraag die hij hier stelde was: “Wat wordt er van ons verwacht als we actief moeten zijn met burgerschap?”.

De aanwezigen waren het erover eens dat het van groot belang is dat er faciliteiten komen om de scholen te ondersteunen, zodat het doel op den duur gerealiseerd wordt. Het advies vanuit de Onderwijsraad is om een wettelijke basis te creëren, zodat dit gewaarborgd kan worden. Omdat onze leerlingen de kern vormen van de toekomstige samenleving, is het hoofddoel van onze acties dat juist onze leerlingen de basiswaarden van de democratische staat zich eigen maken. Dit vormt uiteindelijk de pluriforme samenleving.

De middag werd vervolgd door een toespraak van CvA-lid Jo Ritzen (hoogleraar onderwijsplanning en –economie, oud-minister van Onderwijs). Hij ging in op de vraag op welke manier onderwijs gebruikt kan worden als middel om negatieve stereotyperingen te voorkomen. In dat kader besprak hij ook hoe dit ten goede kan komen aan de sociale cohesie en welke consequenties dit heeft voor de werkwijze van Cosmicus. Volgens Jo Ritzen moeten we toe naar een nieuwe ondersteuningsstructuur. Om dit te kunnen realiseren, moet er aandacht besteed worden aan de volgende vijf punten:

1. Sociale cohesie is essentieel voor de samenleving en economie;

2. Sociale cohesie moet bevorderd worden via onderwijs;

3. Het vestigen van een nationaal instituut;

4. Differentiëren tussen leerlingen met migratie-achtergrond en autochtone leerlingen;

5. Zoeken naar convenanten in de media die verdeeldheid tegengaan.

Vervolgens werden er deelsessies gehouden. De eerste deelsessie ging over de internationale dag van de duurzaamheid en de tweede deelsessie over de internationale dag van de democratie. De groepen hebben veel ideeën kunnen uitwisselen, waardoor er mooie leerdoelen en activiteiten geformuleerd konden worden.

Tenslotte heeft Alaattin Erdal, de voorzitter van stichting, de dag afgesloten met inspirerende woorden. Hierin heeft hij de aanwezigen bedankt voor hun mooie input en zinvolle inzet. Stichting Cosmicus gaat deze leerdoelen en activiteiten verwerken in het creëren van de volgende lessenreeksen.

Stichting Cosmicus kijkt met veel trots terug op een geslaagde dag!