Op maandag 19 juni ’17 vond aan de Hogeschool Rotterdam de Onderwijsconferentie Burgerschap plaats.