OnderwijsconferentieMaandag 23 april stond het onderwijs en de positie van allochtonen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt centraal in Nieuwspoort Den Haag. Onderwijsconferentie NL2025 gaf een podium aan diverse wetenschappers, onderwijsdeskundigen, werkgevers en politici om hun visie te geven op de ontwikkelingen. Onder andere Jack Biskop, Tweede Kamerlid CDA, was ondanks de ontwikkelingen rondom de val van het kabinet aanwezig, omdat zoals hij zelf aangaf, het onderwerp van betekenis is voor nu en voor de toekomst.

Programma
Het programma was als volgt:

  • Welkomstwoord door dagvoorzitter mr. Simon Steen (directeur VBS) en Mehmet Cerit (voorzitter Stichting Cosmicus)
  • Inleidende toespraken door prof. dr. Paul Schnabel (directeur SCP), prof. dr. Maurice Crul (hoogleraar VU) en Niek Jan van Kesteren (directeur VNO-NCW)
  • Onderwijspanel met Kete Kervezee (voorzitter PO-Raad), Sjoerd Slagter (voorzitter VO-raad), Ad de Graaf (directeur HBO-raad) en Jos Leenhouts (bestuurslid MBO Raad)
  • Politiek panel met Ingrid van Engelshoven (D66-wethouder onderwijs Den Haag), Jack Biskop (Tweede Kamerlid CDA) en prof. dr. Jan Anthonie Bruijn (voorzitter VVD-partijcommissie Onderwijs)
  • Afsluiting en synthese door prof. dr. Ton Notten (bestuurslid Stichting Cosmicus)

Uit de toespraken en debatten was af te leiden dat er zowel positieve ontwikkelingen zijn (allochtone meisjes doen het steeds beter), maar dat er ook nog zorgen zijn (over het algemeen blijven allochtonen achterlopen). De vraag die hierbij gesteld werd was voornamelijk: wat moeten we doen om gelijke kansen voor iedereen te creëren? Aanbevelingen die werden gedaan: iedereen verplicht naar de voorschool en latere selectie met betrekking tot het onderwijsniveau op de middelbare school. Door de vroege selectie in Nederland is het percentage allochtone havo/vwo’ers erg laag. Deze achterstand wordt gedeeltelijk ingehaald door de stapelroute vmbo-mbo-hbo, waardoor het percentage hoogopgeleide allochtonen vergelijkbaar is met het percentage in andere landen.  
Andere aanbevelingen waren ouderbetrokkenheid, betere aansluiting opleidingen op arbeidsmarkt en meer aandacht besteden aan de competenties van leraren.

Jos Leenhouts, bestuurslid MBO Raad en voorzitter College van Bestuur ROC Mondriaan, benadrukte daarnaast het sociale aspect: “Alle mbo’ers, of ze nou Turks, Marokkaans, Surinaams of Antilliaans zijn, ze zeggen allemaal: ‘Ik wil dat mijn leraar mij kent, mij als individu aanspreekt, en samen met mij nadenkt over hoe ik mijn doelen kan bereiken’.”

In de discussies met het publiek bleek ook duidelijk dat alle aanwezigen zagen dat er iets gedaan moest worden, maar dat de manieren waarop verschillen. Onderwijsconferentie NL2025 zal daarom in de toekomst vaker georganiseerd worden, waarbij verschillende thema’s aan de orde komen, zodat een maatschappelijk en politiek debat op gang gebracht wordt. Het is zoals voorzitter van Stichting Cosmicus, Mehmet Cerit, zei: “We hebben het samen gedaan en we moeten het samen doen”.

Organisatoren van de conferentie zijn de PO-Raad, VO-raad, Stichting Cosmicus, Verenigde Bijzondere Scholen en Risbo (onderzoeksinstituut verbonden aan Erasmus Universiteit Rotterdam). Partners zijn SCP, VNO-NCW en Erasmus Universiteit Rotterdam.

Klik hier voor de bundel met toespraken.
De foto’s vindt u hier. Ook is het mogelijk de gehele conferentie of gedeelten daarvan terug te kijken.