In memoriam

Met verslagenheid delen wij mede dat na een kort ziekbed, geheel onverwachts uit ons midden op maandag 2 november jl. is heengegaan onze geliefde collega Ercan Torun (42).

Ercan Torun was directeur bij Stichting Cosmicus, coördinator van INESPO en bestuurslid bij Stichting Cosmicus Onderwijs.

Hij was een gedreven en betrokken persoon die zich met veel liefde en overgave inzette voor onderwijs, duurzaamheid, diversiteit en wereldburgerschap. We koesteren alle mooie en fijne herinneringen aan Ercan.

Namens het bestuur en de medewerkers van Stichting Cosmicus.