Reactie op mislukte couppoging in Turkije en de nasleep ervan voor Stichting Cosmicus

Den Haag, 30 september 2016

Via deze weg willen wij reageren op de mislukte couppoging in Turkije en de nasleep ervan voor Stichting Cosmicus. Om te beginnen veroordelen wij het militaire geweld tegen de democratische instituties van Turkije ten zeerste en gaan onze gedachten uit naar de slachtoffers en nabestaanden.

De couppoging heeft behalve in Turkije, ook binnen de Turkse gemeenschap in Nederland tot spanningen geleid. Dat komt in de eerste plaats doordat de Turkse regering vrijwel direct na de couppoging zonder enig hard bewijs Fethullah Gülen en de aan hem gelieerde Hizmetbeweging als dader heeft aangewezen. Tot op heden blijven de beschuldigingen aanhouden, maar is er nog steeds geen hard bewijs geleverd.

In ieder geval volgden in de dagen na de couppoging zuiveringen in het leger, overheidsapparaat, onderwijs en de rechterlijke macht. Wat betreft Nederland zijn er lijsten verschenen met namen van organisaties die zouden sympathiseren met de beweging van Gülen en werd opgeroepen die te boycotten. Stichting Cosmicus is een van de organisaties die in de lijsten voorkomt.

Daarover het willen wij de volgende verklaring afleggen:

Stichting Cosmicus is een Nederlandse onafhankelijke organisatie die sinds 1995 activiteiten organiseert op het gebied van onderwijs, diversiteit en duurzaamheid. Haar hoofddoel is het vormen van wereldburgers die een bijdrage leveren aan de samenleving. Haar geschiedenis en activiteiten (INESPO, Cascade, etc.) zijn daar het bewijs van.

Stichting Cosmicus is niet gebonden aan een religieuze of maatschappelijke stroming. Het verband tussen Stichting Cosmicus en Fethullah Gülen is dat er mensen binnen de organisatie werkzaam zijn die zijn ideeën een warm hart toedragen. De stichting ziet hier niets verkeerds in, omdat Gülen al meer dan vijftig jaar waarden als vrede, wederzijds respect en altruïsme onderwijst. Dergelijke waarden worden ook door vele andere religies, stromingen, personen en organisaties uitgedragen, waaronder Stichting Cosmicus.

Als voorstander van de democratische rechtsstaat en individuele vrijheden keuren wij elke vorm van extreem geweld, militair ingrepen en terroristische aanslagen af en verwerpen daarmee elke beschuldiging die ons in verband brengt met de couppoging in Turkije.

Tot slot willen wij bij deze al onze partners en vrienden bedanken die ons de afgelopen weken en maanden hebben gesteund.

Stichting Cosmicus