• twitter
  • fb
  • co
  • in
Nieuwe voorzitter Op 20 juni 2016 heeft het huidige bestuur van Stichting Cosmicus een nieuwe voorzitter aangesteld. De taken van dhr. Reyis Kurt zijn overgenomen door dhr. Alaattin Erdal.  
INESPO 2016 Op 29 mei jl. was het weer zover: bijna 300 deelnemers uit 49 landen kwamen aan op Schiphol om deel te nemen aan de achtste editie van de INESPO duurzaamheidsolympiade, die plaatsvond op 30 en 31 mei. De locatie dit jaar was Het Spoorwegmuseum in Utrecht.
Cosmicus in actie voor India levert meer op dan streefbedrag Enkele weken geleden is basisschool Cosmicus in Arnhem met het project ‘Cosmicus in actie voor India’ gestart, met als doel; tien kinderen in Pushkar, op het platteland van India naar school laten gaan en hen voorzien van een eerste aanzet tot een bibliotheek met kinderboeken in het Hindi. In totaal heeft de actie; €1930,74 opgebracht, bijna het dubbele van het streefbedrag.
Parijs Stichting Cosmicus is geschokt door de gebeurtenissen in Parijs en veroordeelt deze afschuwelijke aanslag. We leven mee met de nabestaanden en zullen ons blijven inzetten voor vrede en saamhorigheid. We vinden het belangrijk dat in het onderwijs meer aandacht is voor burgerschap en mensenrechten. Op de Cosmicusscholen hebben de leerkrachten deze gebeurtenis ook met de leerlingen besproken. Sommige leerlingen zijn samen met hun ouders naar de Franse ambassade geweest om hun medeleven te tonen en bloemen neer te leggen.Hierbij gedenken we ook alle slachtoffers van aanslagen elders in de wereld, zoals in Syrie, Libanon en Turkije, overal waar mensen door terreurdaden getroffen worden.
In memoriam Met verslagenheid delen wij mede dat na een kort ziekbed, geheel onverwachts uit ons midden op maandag 2 november jl. is heengegaan onze geliefde collega Ercan Torun (42). Ercan Torun was directeur bij Stichting Cosmicus, coördinator van INESPO en bestuurslid bij Stichting Cosmicus Onderwijs. Hij was een gedreven en betrokken persoon die zich met veel liefde en overgave inzette voor onderwijs, duurzaamheid, diversiteit en wereldburgerschap. We koesteren alle mooie en fijne herinneringen aan Ercan. Namens het bestuur en de medewerkers van Stichting Cosmicus.
Jump-in op bs Witte Tulp Vanaf dit schooljaar is basisschool Witte Tulp met Jump-in gestart, het scholenprogramma van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht om Amsterdamse basisscholen te helpen om kinderen meer te laten bewegen en gezonder te laten eten.
De nieuwe Cascade is weer uit De nieuwe Cascade is uit. In deze editie vindt u onder andere diverse artikelen over het leraarschap. Zo gaat Bill Banning in zijn artikel in op de motivatie van leerkrachten, de verhalen die erachter schuilen en de moeite waard zijn met elkaar te delen. Verder beschrijven Tjark Huizinga, Nienke Nieveen, Adam Handelzalts en Joke Voogt het belang van DocentOntwikkelTeams en hoe je als leerkracht van elkaar kunt leren bij het ontwikkelen van een curriculum of nieuwe lesmethode. En vertelt Arnold Jonk, hoofdinspecteur bij de Onderwijsinspectie, vanuit zijn eigen ervaring hoe belangrijk leerkrachten in het primair en voortgezet onderwijs voor hem zijn geweest.
image image image image image image image

OVER COSMICUS

Stichting Cosmicus is een landelijke organisatie die educatieve, culturele, sociale en wetenschappelijke activiteiten en projecten organiseert. Hiermee wil zij een bijdrage leveren op het gebied van maatschappelijke participatie, integratie en emancipatie. Daarnaast richt zij zich op de opleiding, ontwikkeling en loopbaan van scholieren, studenten en alumni. Meer..

bot-ban1  bot-ban2  bot-ban3  bot-ban4  bot-ban5  bot-ban6