“Sinds de oprichting van Stichting Cosmicus in 1995 heb ik grote bewondering gekregen voor de geïntegreerde aanpak om ieder individu op te leiden tot wereldburger, ongeacht zijn of haar afkomst, geloof, geslacht, sociaaleconomische positie of seksualiteit. Wat mij in het bijzonder aanspreekt zijn de vernieuwende initiatieven gericht op talenten en ontwikkeling.”
Willemijn Maas
“Als Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA) werken wij samen met Stichting Cosmicus wat betreft het Cosmicus Montessori Lyceum. Deze samenwerking verloopt plezierig. Cosmicus sprong met haar wens een school op te richten in op ons vraagstuk hoe we diversiteit meer handen en voeten konden geven op de scholen in Amsterdam. We zijn namelijk allemaal bewoners van deze planeet en we moeten er alles aan doen om met elkaar een mooie samenleving te vormen en deze verder te helpen. We leven in een geglobaliseerde samenleving en daarom is het belangrijk dat kinderen van verschillende culturen elkaar leren kennen en beseffen dat we allemaal niet zoveel van elkaar verschillen. Dit uitgangspunt van Cosmicus sluit mooi bij onze idealen aan. Het concept van Cosmicus sprak ons daarom zeer aan.”
Ferd Stouten
“Ik ken Cosmicus pas sinds kort door mijn medewerking aan de milieuolympiade INESPO in juni 2010. Ik was hier vooral onder de indruk van het feit dat Cosmicus door het organiseren van dit evenement de mogelijkheid heeft geschapen om jongeren bij elkaar te brengen en te stimuleren om te zoeken naar manieren hoe om te gaan met mondiale uitdagingen. Deze jongeren, die normaal gesproken gescheiden zijn door geografische en culturele verschillen, werden door Cosmicus bij elkaar gebracht om samen zich in te zetten voor het oplossen van milieuvraagstukken. Ik vond het mooi om te zien dat Cosmicus deze jongeren samen heeft gebracht en zo synergie en samenwerking heeft bewerkstelligd waarin het beste van al deze individuen naar boven komt.”
Rabbi Awraham Soetendorp
Mijn betrokkenheid bij Stichting Cosmicus uit zich vooral op het gebied van onderwijs. Als adviseur bij VBS ben ik betrokken geweest bij de oprichting van scholen de zogeheten Cosmicusscholen; scholen die werken met het Cosmicus onderwijsconcept. Ik vind het initiatief dat Stichting Cosmicus genomen heeft mooi. Zij laat duidelijk zien dat ze zich inzet voor het onderwijs door zich te focussen op burgerschapsvorming en excellentie.”
Ben Mom

#. Talige ondersteuning bieden in de multiculture rekenklas

#. Hoe duurzaam zijn de effecten van de zomerscholen?

#. INESPO 2016 | “Waar jonge talenten en wetenschap elkaar kruisen”