Onderwijsconferenties

© Cosmicus
2022 Codeeronderwijs

Coderen kun je leren

Coderen is de vaardigheid van de toekomst. Daarom belegt Cosmicus in het voorjaar 2022 in samenwerking met Metis Montessori Lyceum, Lyceum Kralingen en andere partners een conferentie over dit thema.

Coderen: De vaardigheid van de toekomst

Het onderwijs maakt momenteel slechts in beperkte mate gebruik van de informatietechnologie. Maar big data en gecodeerde informatie horen steeds meer bij ons dagelijks leven en dus is een gedegen toerusting van alle leerlingen, studenten en docenten noodzakelijk.

Meld u nu aan als deelnemer of partner!
2017 Burgerschapsonderwijs

Deze onderwijsconferentie vond plaats in de Hogeschool Rotterdam en ging over burgerschapsvorming in en door het onderwijs.

Website Onderwijsconferentie
2015 Internationalisering po/vo

De onderwijsconferentie over internationalisering in het primair en voortgezet onderwijs vond in Amsterdam plaats.

Rapport Internationalisering
2013 Onderwijs in NL2025

Een serie van drie conferenties begon in 2011 en kreeg een vervolg in 2012. De editie van 2013 handelde over het thema: Een succesvolle (school)loopbaan: dankzij of ondanks het onderwijs?

Rapport NL2025
2007 Hoezo Wereldburgerschap?

Dit symposium stond in het teken van de opening van de eerste vo-school die haar leerlingen tot wereldburgers wil opleiden.

Hoezo Wereldburgerschap?

Scholing & training

© Cosmicus

Diversiteit, inclusie & wereldburgerschap in het onderwijs

De inbedding van diversiteit en inclusie, met name in de visie, leiding en cultuur van de school, vraagt gerichte aandacht en een strategische aanpak.

Lees hier voor aanmelding en meer informatie over de leergang voorjaar 2022.

Diversiteit & Wereldburgerschap

Leergang voor schoolleiders in het primair, voortgezet en beroepsonderwijs

Wat zijn de uitdagingen in de praktijk en de sleutels voor succes? Hoe kunt u het vraagstuk veranderkundig en onderwijskundig aanpakken? Hoe creëert u als schoolleiding eigenaarschap en draagvlak bij de gehele onderwijsorganisatie? Minstens zo belangrijk: hoe krijgt u uw mensen en organisatie in beweging? In deze leergangen en masterclasses krijgt u inzichten uit wetenschap en leert van elkaars en andere onderwijspraktijken.

Route naar succes

Cosmicus verkent samen met schoolbestuurders en schooldirecteuren de dilemma's en de worstelingen in de praktijk. Eendrachtig stippelen we in onze advisering en opleidingen een route uit naar meer diversiteit en inclusie voor uw school of scholengemeenschap.

Leernetwerken, onderzoek & advies

Leernetwerken

Rondom de thema's wereldburgerschap, kansengelijkheid, duurzaamheid, coderenonderwijs, diversiteit en inclusie organiseert en faciliteert Cosmicus leernetwerken.

Onder deskundige leiding kunnen deelnemers de leervragen van henzelf en hun eigen school verder verkennen en uitdiepen. Leden van het leernetwerk verzorgen ook de wereldburgerschapslessen waarin normen, waarden en burgerschap samenkomen.

Onderzoek & ronde tafels

Cosmicus verricht en faciliteert onderzoek naar maatschappelijke thema's en geeft advies aan overheden, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties.

Cosmicus organiseert op eigen initiatief of in opdracht van onder andere gemeenten en scholengemeenschappen rondetafelgesprekken en themabijeenkomsten over het onderwijs, de arbeidsmarkt en de samenleving, zoals ronde tafels over asielzoekers als zij-instromers.

Voor onderzoek, advies en leernetwerken kunt u contact met ons opnemen.

Academic Education & Learning

Maximale talentbenutting en optimale leerprestaties

Cosmicus innoveert er continue in om leerlingen, studenten, alumni en academici alternatieve leer- en ontwikkelroutes te bieden.

Neem gerust contact met ons op zodat we samen kunnen werken aan uw ambities.

Meer info

Academic Direction

Cosmicus begeleidt onderzoekers, academici en studenten bij hun carrière in wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. We informeren hen over de academische wereld en verbinden hen met wetenschappers binnen en buiten Nederland. Voor hen organiseren we seminars en webinars onder meer over het schrijven van academische stukken en het uitwerken van onderzoeksideeën.

PhD School

Cosmicus faciliteert en coacht academici die willen promoveren. Wij leiden hen op tot de graad van doctor in de wetenschap door maatwerk te combineren met intensieve begeleiding van individuele promovendi. We werken daarbij samen met een team van internationale wetenschappers.

Training & opleiding

Cosmicus organiseert bachelor en master programma's en extra-curriculaire activiteiten en verzorgt trainingen en opleidingen voor studenten, professionals en haar alumni. Cosmicus maakt daarbij actief gebruik van online en digitaal onderwijs.

Projecten, programma's & publicaties

ProDiv

In opdracht van de A+O fondsen (de Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds) realiseerde Cosmicus een grootschalig project over meer diversiteit op de arbeidsmarkt. Jonge mensen zijn in contact gebracht met de decentrale overheden voor stage-, werk-, afstudeer-, werkervarings- en/of traineeplaatsen.

ProDiv Eindrapportage

Inespo

Inespo is een internationale duurzaamheidsolympiade die in Nederland plaatsvindt en daagt scholieren met interesse in bètavakken, wetenschap en techniek uit een oplossing te bedenken voor een duurzaamheidsvraagstuk. Inespo is inmiddels omgevormd tot een samenwerkingsverband met Wageningen University & Research en de stichting Technasium.

www.inespo.org

Vrijwilligersproject

Jongeren met een migratieachtergrond zijn relatief minder actief als vrijwilliger dan leeftijdgenoten met Nederlandse wortels. Cosmicus initieerde daarom een vrijwilligersproject, gesponsord door het ministerie VWS, om de jonge mensen te activeren van betekenis te zijn voor de samenleving.

© de.Cascade

De Cascade

Het opinietijdschrift van Cosmicus, De Cascade, is vanaf 2021 uitsluitend online te lezen en verschijnt jaarlijks als een Flipbook en in de vorm van themanummers. De eerste uitgave gaat over burgerschapsonderwijs en belicht de recente inzichten uit de wetenschap en de onderwijspraktijk.

www.decascade.nl

Kinderboeken

Veel ouders met een migratieachtergrond zijn soms minder goed in staat hun kinderen te helpen bij hun taalontwikkeling in het Nederlands. Daarom heeft Cosmicus om te beginnen enkele Turkse kinderverhalen in het Nederlands laten vertalen. Het zijn verhalen die de ouders uit hun eigen kindertijd kennen, en die zij nu in het Nederlands kunnen voorlezen aan hun kinderen.

Bestuur

Voorzitter

Dr. Gürkan Çelik

LinkedIn
Vicevoorzitter

Ferd Stouten, MSc

LinkedIn

Staf

Projectleider

Dominique de Hon, MSc

LinkedIn
Projectleider

Franske
Huisman, MSc

LinkedIn
Projectleider

Maud van Steen, MSc

LinkedIn

Raad van Toezicht

Voorzitter Raad van Toezicht

Elsie ten Veldhuijs

LinkedIn
Secretaris Raad van Toezicht

Murat Alıcı, MSc

LinkedIn
Lid Raad van Toezicht

Bekir Karakaya, MSc

LinkedIn
Lid Raad van Toezicht

Peggy Wijntuin

LinkedIn

Raad van Advies

Voorzitter

Drs. Lydia van Rietschote

LinkedIn
Lid

Prof. dr. Maurice Crul

Lid

Em. prof. dr. Rinus Penninx

Lid

Mr. Ali Nasir

Lid

Prof. dr. Joana da Silveira Duarte

Lid

Mr. Wilma Gillis-Burleson

Testimonials

Partners & Sponsoren

Onze partners en sponsoren zijn tevens onze referenties.

Stichting Cosmicus is een algemeen nut beogende instelling.

Cosmicus staat geregistreerd in het BOIP-merkenregister

RSIN
8042.43.785

Contact Info

PostadresMauritskade 58 1092 AD Amsterdam
BezoekadresMauritskade 59
KvK
41215115
E
secretariaat@cosmicus.nl
T
085–007 04 35
L
/cosmicus
T
@StCosmicus
Y
StichtingCosmicus