Scholing, opleiding & training

© Cosmicus

Opleidingsaanbod

Cosmicus biedt opleidingen, leertrajecten, trainingen en taalcursussen aan. Samen met u verkennen we uw leervragen en ontwikkelpunten en stippelen een route uit naar succes, waarin altijd een brug wordt gebouwd tussen theorie en praktijk.

Voor gericht opleidingsadvies kunt u contact met ons opnemen via

secretariaat@cosmicus.nl of 085 007 04 35

Professionaliseringstrajecten

Leergang voor schoolleiders

De inbedding van diversiteit, inclusie en wereldburgerschap in het onderwijs vergt een strategische aanpak. De leergang richt zich op deze doelen binnen de visie, cultuur en het curriculum van het primair, voortgezet en beroepsonderwijs. Topdocenten presenteren inzichten uit wetenschap en praktijk. U gaat zelf in gesprek met hen en met andere schoolleiders.

Leergang voor schoolleiders
Professionalisering van docenten

Docenten in het primair en voortgezet onderwijs worden bijgeschoold op het gebied van wereldburgerschapsonderwijs, codeeronderwijs, duurzaamheid en ondernemerschap in het onderwijs. Ze krijgen vrij toegang tot de leernetwerken van stichting Cosmicus op deze vier domeinen.

Professionalisering van docenten

Zij-instroomtrajecten

Wereldburgers voor de klas

In deze trajecten begeleiden we hoogopgeleide statushouders met onderwijsachtergrond naar een aanstelling als docent in het primair, voortgezet en beroepsonderwijs. Ze worden gecoacht en bijgeschoold in taal, pedagogiek, vakdidactiek en de Nederlandse onderwijscultuur. Om praktijkervaring op te doen gaan deelnemers tijdens het traject als TOA (technisch onderwijsassistent) aan de slag op een school.

Wereldburgers voor de klas (3:16)Wereldburgers voor de klas flyer

Taalopleidingen

Nederlands als tweede taal (NT2)

Cosmicus biedt NT2-cursussen voor studenten, academici en andere belangstellenden aan, van niveau A0 tot C2. U kunt zich hiervoor aanmelden via The City Language Centre. Dit is hét adres om Nederlands te leren en uw taalvaardigheid te verbeteren.

Nederlands als tweede taal (NT2)
English courses

The City Language Centre offers courses to help you improve your English to the necessary standard. Save time, save money. No need to take another language course. For application and more information, please contact us at e-mail: registration@cityu.nl

English courses

Leernetwerken, onderzoek & advies

Leernetwerken

Rondom de thema's wereldburgerschap, kansengelijkheid, duurzaamheid, coderenonderwijs, diversiteit en inclusie organiseert en faciliteert Cosmicus landelijke leernetwerken.

Onder deskundige leiding kunnen deelnemers de leervragen van henzelf en hun eigen school verder verkennen en uitdiepen.

Actieve leernetwerken zijn:

WereldburgerschapCodewijsINESPO

Onderzoek & ronde tafels

Cosmicus verricht en faciliteert onderzoek naar maatschappelijke thema's en geeft advies aan overheden, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties.

Cosmicus organiseert op eigen initiatief of in opdracht van onder andere gemeenten en scholengemeenschappen rondetafelgesprekken en themabijeenkomsten over het onderwijs, de arbeidsmarkt en de samenleving, zoals ronde tafels over asielzoekers als zij-instromers.

Voor onderzoek, advies en leernetwerken kunt u contact met ons opnemen.

Academic Education & Learning

Maximale talentbenutting en optimale leerprestaties

Cosmicus innoveert er continue in om leerlingen, studenten, alumni en academici alternatieve leer- en ontwikkelroutes te bieden.

Neem gerust contact met ons op zodat we samen kunnen werken aan uw ambities.

Meer info

Academic Direction

Cosmicus begeleidt onderzoekers, academici en studenten bij hun carrière in wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. We informeren hen over de academische wereld en verbinden hen met wetenschappers binnen en buiten Nederland. Voor hen organiseren we seminars en webinars onder meer over het schrijven van academische stukken en het uitwerken van onderzoeksideeën.

PhD School

Cosmicus faciliteert en coacht academici die willen promoveren. Wij leiden hen op tot de graad van doctor in de wetenschap door maatwerk te combineren met intensieve begeleiding van individuele promovendi. We werken daarbij samen met een team van internationale wetenschappers.

Training & opleiding

Cosmicus organiseert bachelor en master programma's en extra-curriculaire activiteiten en verzorgt trainingen en opleidingen voor studenten, professionals en haar alumni. Cosmicus maakt daarbij actief gebruik van online en digitaal onderwijs.

Onderwijsconferenties

© Cosmicus
2022 - 2023 Codeeronderwijs

Coderen kun je leren

Coderen is de taal en vaardigheid van de toekomst. Daarom belegt Cosmicus in samenwerking met haar partnerscholen conferenties over dit thema.

Coderen: De vaardigheid van de toekomst

Het onderwijs maakt momenteel slechts in beperkte mate gebruik van de informatietechnologie. Maar big data en gecodeerde informatie horen steeds meer bij ons dagelijks leven en dus is een gedegen toerusting van alle leerlingen, studenten en docenten noodzakelijk.

Voor meer informatieMeld u nu aan als deelnemer of partner!
Burgerschapsonderwijs

Deze onderwijsconferentie vond plaats in de Hogeschool Rotterdam en ging over burgerschapsvorming in en door het onderwijs.

Website Onderwijsconferentie
Internationalisering po/vo

De onderwijsconferentie over internationalisering in het primair en voortgezet onderwijs vond in Amsterdam plaats.

Rapport Internationalisering
Onderwijs in NL2025

Een serie van drie conferenties begon in 2011 en kreeg een vervolg in 2012. De editie van 2013 handelde over het thema: Een succesvolle (school)loopbaan: dankzij of ondanks het onderwijs?

Rapport NL2025
Hoezo Wereldburgerschap?

Dit symposium stond in het teken van de opening van de eerste vo-school die haar leerlingen tot wereldburgers wil opleiden.

Hoezo Wereldburgerschap?

Projecten, programma's & publicaties

ProDiv

In opdracht van de A+O fondsen (de Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds) realiseerde Cosmicus een grootschalig project over meer diversiteit op de arbeidsmarkt. Jonge mensen zijn in contact gebracht met de decentrale overheden voor stage-, werk-, afstudeer-, werkervarings- en/of traineeplaatsen.

ProDiv Eindrapportage

Inespo

Inespo is een internationale duurzaamheidsolympiade die in Nederland plaatsvindt en daagt scholieren met interesse in bètavakken, wetenschap en techniek uit een oplossing te bedenken voor een duurzaamheidsvraagstuk. Inespo is inmiddels omgevormd tot een samenwerkingsverband met Wageningen University & Research en de stichting Technasium.

www.inespo.org

Vrijwilligersproject

Jongeren met een migratieachtergrond zijn relatief minder actief als vrijwilliger dan leeftijdgenoten met Nederlandse wortels. Cosmicus initieerde daarom een vrijwilligersproject, gesponsord door het ministerie VWS, om de jonge mensen te activeren van betekenis te zijn voor de samenleving.

© de.Cascade

De Cascade

Het opinietijdschrift van Cosmicus, De Cascade, is vanaf 2021 uitsluitend online te lezen en verschijnt jaarlijks als een Flipbook en in de vorm van themanummers. De eerste uitgave gaat over burgerschapsonderwijs en belicht de recente inzichten uit de wetenschap en de onderwijspraktijk.

www.decascade.nl

Kinderboeken

Cosmicus heeft enkele kinderverhalen uit verschillende culturen vertaald in het Nederlands. Het zijn verhalen die kinderen én hun ouders stimuleren om diverse culturen te leren kennen en het Nederlands te lezen en te spreken.

Bestuur & Staf

Voorzitter

Dr. Gürkan Çelik

LinkedIn
Senior Adviseur

Ferd Stouten, MSc

LinkedIn
Projectleider

Dominique de Hon, MSc

LinkedIn
Projectleider

Maud van Steen, MSc

LinkedIn
Projectleider

Suheyda Candan

Projectleider i.o.

Hudayi Basin, MA

Raad van Toezicht

Voorzitter Raad van Toezicht

Murat Alıcı, MSc

LinkedIn
Lid Raad van Toezicht

Bekir Karakaya, MSc

LinkedIn
Lid Raad van Toezicht

Vacant

Raad van Advies

Voorzitter

Drs. Lydia van Rietschote

LinkedIn
Lid

Prof. dr. Maurice Crul

Lid

Em. prof. dr. Rinus Penninx

Lid

Mr. Ali Nasir

Lid

Prof. dr. Joana da Silveira Duarte

Lid

Mr. Wilma Gillis-Burleson

Testimonials

Partners & Sponsoren

Onze partners en sponsoren zijn tevens onze referenties.

Stichting Cosmicus is een algemeen nut beogende instelling.

In het bezit van aspirant keurmerk Blik op Werk

Cosmicus staat geregistreerd in het BOIP-merkenregister

RSIN
8042.43.785

Contact Info

PostadresMauritskade 58 1092 AD Amsterdam
BezoekadresDerde Oosterparkstraat 360 1092 SE Amsterdam
KvK
41215115
E
secretariaat@cosmicus.nl
T
085–007 04 35
L
/cosmicus
T
@StCosmicus
Y
StichtingCosmicus